Wie zijn wij

Wensstichting Drenthe, voorheen wensstichting Zalavolbate, is opgericht vanuit een particulier initiatief. Een enthousiast voetbalteam lanceerde in de derde helft het idee om een feestje te bouwen met als naam: 'Back to the 80's'. Dit feestje is uiteindelijk uitgegroeid tot het jaarlijks terugkerende Emmense festival: Hello Festival.

Naast de activiteiten op musicaal gebied werd in 2006 door dit team ook wensstichting Zalavolbate opgericht. Het doel van deze stichting was het vervullen van wensen van kinderen die een steuntje in de rug konden gebruiken.

In de jaren die volgden maakte de stichting een enorme groei door. Zeker door het wijzigen van de naam in de zomer van 2015 in Wensstichting Drenthe, werd onze ambitie nog duidelijker: het laten stralen van kinderen in de provincie Drenthe die een lichtpuntje nodig hebben. Wensstichting Drenthe biedt een lichtpuntje door de liefste wens van een kind te vervullen. Een dag waar nog lang met een grote lach op teruggekeken kan worden.

Inmiddels zijn er 2 teams met wensvervullers actief. Een team in Emmen en in Assen.

Daarnaast zijn wij ontzettend blij met de steun van onze sponsoren. Dankzij hun bijdrage kunnen wij de wensen van de wenskinderen mogelijk maken. Tenslotte zijn wij afhankelijk van de vrijgevigheid van donateurs. Dankzij hun financiële steun kunnen we onze activiteiten uitvoeren. Elke bijdrage, groot of klein, maakt een verschil en draagt bij aan het vervullen van wensen.

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers, de steun van sponsoren en donateurs kunnen wij ons werk doen en kinderen laten stralen.

 

 

 

 

stars