ANBI informatie

Naam instelling

Wenstichting Drenthe

RSIN / Fiscaal nummer

815498986

Contactgegevens

Naar Contact

Doelstelling

Naar Wie zijn wij

Beleidsplan / jaarverslag

Naar Beleidsplan WSD

Bestuurssamenstelling 

Naar Ons team

Beloningsbeleid

Wensstichting Drenthe werkt uitsluitend met vrijwilligers, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend vlak. Dit betekent dat alleen de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed en er jaarlijks een minimale onkostenvergoeding wordt verstrekt. 

Financiële verantwoording

Naar financieel jaarverslag 2022

Bankrekening

NL39SNSB0908788673 t.n.v. Wensstichting Drenthe te Emmen

stars