Op 1 oktober hebben Truus Konijn en Liesbeth Omvlee afscheid genomen van de Wensstichting. Truus wordt opgevolgd door Karen van den Bergh, die vanaf 1 oktober de functie van voorzitter op zich neemt. Claudia Tempel neemt de functie van secretaris over van Liesbeth.
Wij danken Liesbeth en Truus voor hun inzet en wensen Claudia en Karen heel veel succes in hun nieuwe functie.