Persbericht Lions Club Westerbork

Donatie Lions Club Westerbork aan Wensstichting Drenthe
 
Begin van 2021 maakte het bestuur van de Lions Club Westerbork het
prachtige bedrag van € 3.000,- over aan de penningmeester van Wensstichting Drenthe. Drieduizend euro was de opbrengst van de jaarlijkse wijnverkoopactie georganiseerd door de Lions Westerbork.
Met dit bedrag kan Wensstichting Drenthe weer heel wat kinderen in onze provincie een steuntje in de rug geven door het in vervulling laten gaan van speciale wensen.
 
Het was de bedoeling dat de donatie d.m.v. een cheque overhandigd  zou worden aan het bestuur. Corona gooide helaas roet in het eten. Daarom had het bestuur van de Lions besloten het bedrag over te maken naar de Wensstichting en de officiële overhandiging uit te stellen naar een later tijdstip.
Helaas heeft de pandemie het idee weer ingehaald en hebben beide besturen er voor gekozen het te laten bij een berichtje in de pers en op de website.
 
Lions Westerbork
Lions Club Westerbork is onderdeel van Clubs International, een wereldwijde associatie van Lionsclubs waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienst of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving.
 
Wensstichting Drenthe laat kinderen stralen
Sinds 2006 vervullen zij de allerliefste wensen van kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo zijn zij er voor kinderen die ziek zijn en voor kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden.
Het doel van de stichting is om deze kinderen, vaak samen met mama en/of papa, broertjes en/of zusjes weer een dag te laten stralen en ze een herinnering mee te geven waar ze nog lang op kunnen terug kijken.
Wensstichting Drenthe is actief in de gehele provincie Drenthe.