Artikel in de 18 Dorpen Krant Artikel in de 18 Dorpen Krant

In de 18 Dorpen Krant van februari j.l. stond dit prachtige artikel over onze mooie stichting