Vanaf 1 januari 2021 ga ik bij Wensstichting Drenthe de functie als penningmeester vervullen. De stichting heeft als motto “Wij laten kinderen stralen” en daar wil ik mij ook graag voor inzetten. Vanuit mijn werk bij een gehandicaptenmanege weet ik dat niet alle kinderen, om wat voor reden dan ook, dezelfde mogelijkheden hebben. Dat de Wensstichting hier een rol in vervult om ook deze groep kinderen een topdag te bezorgen, is voor mij de belangrijkste reden om mijn steentje bij te dragen.
 
Wensstichting Drenthe is afhankelijk van vrijwilligers. Iedereen zet zich in om het gezamenlijke doel te bereiken, namelijk kinderen laten stralen. Ook sponsoren en donateurs spelen een belangrijke rol als het gaat om het vervullen van de wensen. Al met al gaat het om de samenwerking van veel verschillende mensen/partijen waardoor de Wensstichting Drenthe haar doel kan bereiken!
 
Judith Wijtten
Penningmeester