Wie normaal uit gaat drinken, houdt daar over het algemeen geen geld aan over. Eerder kwijt. Voor ons bij de Wensstichting Drenthe pakte dat juist omgekeerd uit.


De Tafelronde 125 Zuid Oost Drenthe hield eind september een heus bierfestival in de Grote Kerk van Emmen. De opbrengst, 2500 euro, kwam geheel ten goede van onze stichting. Uiteraard ging de overhandiging van de cheque gepaard met een heildronk.


Medeorganisator Rene Wientjes laat weten dat het Bierfestival volgend jaar op herhaling gaat en wel op 20, 21 en 22 september 2018. 'Wellicht pakken we het wat internationaler aan. Of doen we iets met herfstbock. We denken nog na over de opzet.'

Namens de Wensstichting danken wij de mannen van de Tafelronde zeer hartelijk voor hun inzet, waardoor wij een heleboel kinderen weer kunnen laten stralen!