De jongeren van Reload, de tienerkerk van de Protestante Gemeente Schoonebeek, had afgelopen jaar wel een hele bijzondere actie. Iedere eerste zondag van de maand komen zij bij elkaar en tijdens die dienst zamelde zij geld in voor kinderen en jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Woensdag 20 juni werd de cheque ter waarde van 111,81 euro feestelijk overhandigd aan de voorzitter van onze stichting: Carin Roelands.

Wij willen de jeugd van de Protestante Gemeente Schoonebeek heel hartelijk danken voor dit hartverwarmende gebaar!