Eind oktober van het vorig jaar vatten Erik Posthuma van de formatie “EnNuWij” en Erwin Reinders van de groep “Vistrap” het plan op om gezamenlijk een muziekavond te organiseren waarbij beide bands hun muziek konden laten horen en de opbrengst van het evenement bestemd was voor een goed doel. De keuze viel op Wensstichting Drenthe.

Al snel vonden zij een geschikte gelegenheid om op te treden. Eigenaar Sipke van Zalencentrum Van Veen in Witten was meteen enthousiast en verleende zijn medewerking.

Via sociale media werd flink promotie gemaakt voor het optreden van beide bands en dat heeft geresulteerd in een geslaagde muzikale avond met ca. 120 bezoekers.

Zaterdag 8 februari hebben Chris Vegter en Truus Konijn van Wensstichting Drenthe een cheque met het schitterende bedrag van € 942,16 in ontvangst mogen nemen. Namens de Wensstichting, ontzettend bedankt!

Wensstichting Drenthe kan hier weer heel wat kinderen van laten stralen!